Ana Sayfa | Yaşamım | Sosyal Çalışmalarım | Siyasi Çalışmalarım | Projelerim | Basındaki Haberlerim | Galeri | İletişim
   Sosyal Çalışmalarım

1989 yılından itibaren sivil toplum örgütlerinde, değişik konumlarda her zaman lider olma özelliğimi pekiştiren görevler aldım. Ralli Camiasına katıldım. Hakemlik yaptım. 1993–2000 arasında Esentepe Leo Klubü’nde aktif çalışmalarda bulunarak başkanlık yaptım. Çeşitli kamuya yararlı derneklerde çalışmalar gerçekleştirdim. 2009 yılından beri Heybeliada Lions Kulübü üyeliğini devam ettiriyorum.

Sosyal Sorumluluk Bilincim

İçinde yaşadığı toplumun gerçeklerine yüz çevirenlerden değilim. Halktan biriyim, halk içinde yaşıyorum ve halkın ihtiyaçları benim de ihtiyaçlarım, halkın sorunları benim de sorunlarım... Çözüm yollarını ararken sosyal sorumluluk bilincim ön plana çıkıyor. Kamuya yararlı olacak ne varsa; dostluk, dayanışma, yardımlaşma gibi, her zaman bu konularda da faaliyet göstermekten geri kalmıyorum. İşletmelerimde de her zaman, sosyal sorumluluk bilincim çerçevesinde, yönetsel bir felsefe geliştirerek, giderek sermaye ve zenginlik yaratan en önemli kaynak haline gelen bilginin, toplumsal anlayışla kullanımını organize ediyorum. İçinde yaşadığım topluma, hukuka, insan haklarına, ekolojik hayata ve çevreye, verimliliğe, yaşam standartlarının yükseltilmesine olan ihtiyaca, hizmette kalitenin yakalanmasına, yönetimde şeffaflığa, daima alnı açık olarak hesap verilebilirliğin gerçekleşmesine duyarlıyım. Şirket imajının yükseltilmesi yolunda çaba sarf eden firmaların, bilgi toplumu işletmesi olmaya soyunmaları durumunda, “verimlilik, kalite artışı, pazar payındaki artış, etkin stratejik yönetim” gibi konulardaki “hassasiyetin” aynısını ve daha fazlasını, bilgi toplumu olmanın gerektirdiği sosyal sorumluluklardan kaçmama adına, göstermelerinin şart olduğuna inanıyorum.

Sportif Faaliyetlerim

Tekerleğin icadından beri insanoğlu hızla tanıştı, hızla yarıştı. Özgürlük iç güdüsü, kanatlanıp uçma isteği, motorlu taşıtlarla sınırlarını zorladı ve rallilerle bu sınırları aştı. Sınırlar çok önemli elbette gerektiği yerde fakat sınırsızlık ta bir ihtiyaç, insan ruhunun gelgitlerinde... Marka marka otomobiller, motor güçleri, kullanan pilotların hakimiyeti, co pilotların dirayetleri, kondanse bir sınırsızlık özlemidir ralliler... Bir rallide hakemlik yapmanın da, diğerlerinden ayırt edici bir yönü vardır: “Özgürlüğün kanatlarında, hızın ayakları yere basan bir parçası olmak”... Lideri seçecek lider olmak... Bir liderin görünüşü önce insanları sarıp sarmalamalı! Kendine bakmak, bedeninden sporu uzak tutmamak, insanların güvenini kendine hep yakın tutmakla eşdeğerdir. Önce kendine güven ki sonra sana güvenilsin... Onyedi yaşından beri, aktif olarak yüzme ve cardio çalışmaları yapıyorum. Bedenimle barışığım, insanlıkla barışığım, insan olmanın faziletleri ile barışığım...

Tasarım: M O T O R T U R K