Ana Sayfa | Yaşamım | Sosyal Çalışmalarım | Siyasi Çalışmalarım | Projelerim | Basındaki Haberlerim | Galeri | İletişim
   Adalar ile ilgili Projelerimİstek ve Önerileriniz

2009 Belediye Seçimlerinde aday olduğum zaman Adalar'da yapmayı öngördüğüm projelerim vardı. Seçimlerde vaatleri ile öne çıkan ve seçimleri kazanan mevcut yönetim maalesef zaman içinde hiçbir projesini üretemedi ve bu anlamda yapmak isteğimiz ''Adaların kalkınma'' planı bir süreliğine ötelenmiş oldu. Ama biz kararlıyız bir gün gelecek projelerimizi halkımızla başaracağız.

Türkiye mühendis ve mimar odaları Birliği'ne bağlı odalar basta olmak üzere tabip, veteriner, eczacı gibi çeşitli meslek Odaları'nın görüşleriyle halkın görüşleri örtüştürülerek bila kayd-i şart hayata geçirilecek. 1/5000 Adalar'ın planını adalar yararına hayata geçirilecek. Bizim elimizde değil bahanesinin ardına sığınılmayacak.

Kıyılar suret-i katiye de özel şahıs ve kuruluşlar ile kamu kurumlarına verilmeyecek, verilmiş olanlar alınacak ve halka açılacak. Suresi, izlenecek yasal ve idari yollar önceden açıklanacak. Bütün adalardaki motorlu araçlar, 20 yıl önceki kadar, 20 aracı geçmeyecek miktarda olacak. Hangi kurum ve kuruluşlara araç tahsis edileceği yazılı olarak açıklanacak.

Su sporları kulüplerinin fiziksel büyümesi durdurulacak, kota koyularak adalı gençlerden sporcu yetiştirmeleri sağlanacak. Bu yerler plaj olarak değil Adalar'da su sporlarının geliştirilmesi amacıyla kuruldukları için onlara verilmiştir. Başarısı olmayan su sporları derneklerinin yer tahsislerinin geri alınması için yasal yollara başvurulacak.

İsteyen istemeyen herkesin evleri deprem güvenliği acısından incelenecek, sonuçları kamuoyuna açıklanacak. Gereken evlerin olası depreme şiddetine göre onarımı için bütün dünyadan faizsiz, düşük faizli kredi imkânları araştırılacak.

İlçemizdeki tarihi köşklerini değerini bilen biri olarak öncelikle tarihi köşklerimizin restorasyonlarını yaptırarak yapılarımızın yok olmasına seyirci kalınmayacak. Adalar'ın tarihi dokusuna uygun Turistik Hamam yapılacak.

Çarşıları ve pazarları Anadolu köy kasabası konumundan çıkararak, denize cepheli binalardaki uyduruk çıkmalar ve kötü görüntüler kaldırılacak. Adalardaki önemli binaların güzelleştirilmesine çalışacak, faytoncuların konuşma üslubu ile turistlere gereken güzellikleri sunabilecek tek tip kıyafetli faytoncular oluşturulacak.Adalar, Eğlence ve Turizm Merkezi olacak.

Adaların güzelliklerinden sayılan faytoncuların yaşatılması ve daha iyi gelir imkânına sahip bireyler haline getirilmesi için yoğun mesai harcanacaktır. Faytoncuların sadece yazın çalışarak kışın da bakmakla yükümlü oldukları atlarının yiyecek ihtiyaçlarına destek sağlanacak.

Aydınların, sanatçıların, kültür ve bilim adamlarının, iş adamlarının adaya yerleşmeleri için programlar uygulanacak. Vakıf ve derneklerle iş birliğine girilerek yeni ağaçlandırma alanları yaratılacak. Adaların sağlık açısından İstanbul'un en gelişmiş ilçesi haline getirilecektir. Gelişmiş tam teşekküllü hastane ve 24 saat hizmet veren sağlık ocakları sağlanacak. Açık konser salonu yapılacak burada ünlü sanatçıların konser vereceği imkânlar yaratılacak.

Su sporlarının gelişimine destek olunacak, yelken, sutopu, yüzme gibi su sporlarını ilgilendiren branşların gelişimine destek olunacak. Adalılara ait futbol takımımızın başarılı olması ve gençlerimizin kahve köşelerinde kalmaması için kapalı spor kompleksi yapılacak. Adalarda kongre ve sempozyumların yapılması için Kongre Merkezi yapılacak. Adalarda geçmiş dönem yaşamış ünlülerin evlerinin restore ettirilecek, hayat hikâyeleri giriş bölümüne plaketlerle konulacak. Rehberlik hizmeti dahilinde turistlere sunulmasına ortam yaratılacak.

Bütün adalarda güzelleştirilmiş yürüyüş ve bisiklet parkurları yapılacak. Belediyenin hizmet alanına giren yol yapımı, kanalizasyon ve su kanallarının onarımı gibi temel vazifeleri asli işim olarak göreceğim ve yaptığım bu hizmetleri halkıma önemli bir icraat yapıyormuşum gibi bir hava yansıtılmayacak. Kış aylarındaki vapur tarifesindeki sıkıntının çözümüne uğraşılacak eğer bu sağlanamıyorsa belediye kendi ulaşım imkânlarını devreye sokulacak.

Sivil Toplum örgütleri ile çok iyi ilişkiler kurulacak, Adalının ve Adanın sorunlarına kalıcı çözümlerin sağlanması için şeffaf ve belediyenin koyduğu değil tarafsız konsey üyeleri ile kent konseyi çalışır hale getirilecektir.

Yetersiz yapılan Hayvan Barınaklarının kapasitesi artırılacak. Okullarımızın bakımları yapılacak ve öğrencilerimizin daha iyi eğitim yapabilmesi için Laboratuar ve bilgisayar imkânları artırılacak, modern okullar haline getirilecek.

Tasarım: M O T O R T U R K